ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 16:16:55  
จังหวัดแพร่เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท
จังหวัดแพร่เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดแพร่ เตรียมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดแพร่ รวม 295 หลังคาเรือน คาดจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในพื้นที่ 32 จังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด 3 กรณี คือ 1.น้ำท่วมถึงบ้านเรือนโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2.บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และ 3.บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม นั้น

สำหรับในพื้นที่จังหวัดแพร่ ปภ.แพร่ ได้ทำการสำรวจในเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมฉับพลันและทรัพย์สินเสียหายในพื้นที่อำเภอร้องกวาง จำนวน 31 หลังคาเรือน อำเภอเด่นชัย 257 หลังคาเรือน และบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยในอำเภอสูงเม่นอีก 7 หลังคาเรือน รวม 295 หลังคาเรือน

โดยหลังจากนี้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.) จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เพื่อออกหนังสือรับรองและส่งต่อให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัด(ก.ช.ภ.จ.) เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นี้อีกครั้ง หากคณะกรรมการให้ความเห็นชอบคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738