ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 23:45:24  
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองแพร่ เตรียมจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 จากบริเวณวัดชัยมงคล ไปจนถึงสี่แยกวงเวียนน้ำพุหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชน ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคมนี้

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า ตามความเชื่อของชาวพุทธในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากที่ได้แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาและจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อออกพรรษาจึงเสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้นและเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย จึงกลายมาเป็นการตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ ในปัจจุบัน อีกทั้งมีความเชื่อว่าในวันนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันดังกล่าวอีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก”

และเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชน เทศบาลเมืองแพร่จึงได้กำหนดจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณวัดชัยมงคล ผ่านสี่แยกบ้านทุ่งเข้าสู่ถนนเจริญเมือง ไปจนสิ้นสุด ณ บริเวณสี่แยกวงเวียนน้ำพุ หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 336

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738