ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 13:51:50  
จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด”
จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด”
จังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดวังกวาง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายนนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตาม โครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีศีล มีสุข มีความปรองดองสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข ส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
โดยครั้งนี้ จังหวัดแพร่กำหนดจัดกิจกรรม “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 06.40 น. ณ วัดวังกวาง ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และเตรียมอาหารคาวหวาน หรือข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใส่บาตร จำนวน 9 ชุด

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย ผอ.สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 180

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738