ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กันยายน 2562 / 13:50:27  
จังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการแพร่เมืองไม้และป่างาม
จังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการแพร่เมืองไม้และป่างาม
จังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าของกลุ่มสหกรณ์น้ำชำ-หัวฝาย ตามโครงการแพร่เมืองไม้และป่างาม พ.ศ. 2562 ให้เป็นแปลงปลูกป่านำร่อง ในวันอังคารที่ 10 กันยายน นี้

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ริเริ่มโครงการแพร่เมืองไม้และป่างาม พ.ศ. 2562 ขึ้น ซึ่งมีแนวคิดให้กลุ่มผู้ประกอบการค้าไม้หันมาปลูกต้นไม้ที่ตนนำมาประกอบธุรกิจอย่างจริงจัง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดที่ไม่เพียงแต่นำไม้มาทำประโยชน์อย่างเดียว แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญกับการปลุกป่าเพิ่มเติมและดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างจุดขายให้กับสถานประกอบการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย
โดยในปีแรกๆ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อปลูกและบำรุงรักษาให้เป็นแปลงปลูกป่านำร่องของผู้ประกอบการไม้ในจังหวัด จากนั้นจะขยายผลให้ผู้ประกอบการทุกแห่งของจังหวัดแพร่มีแปลงปลูกป่าของตนเองอย่างน้อย แห่งละ 1 แปลง ต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมปลูกป่าของกลุ่มสหกรณ์น้ำชำ-หัวฝายขึ้น ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพื้นที่วัดทุ่งเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย ผอ.สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 185

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738