ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 พฤษภาคม 2561 / 14:00:57  
เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งปิดทำการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ชั่วคราว
เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งปิดทำการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ชั่วคราว
เทศบาลเมืองแพร่ แจ้งปิดทำการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแพร่ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
เทศบาลเมืองแพร่ จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่า สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแพร่จะปิดทำการชั่วคราว เพื่อให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เป็นระยะเวลา 5 วัน คือในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561 ส่วนในวันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม 2561 จะปิดทำการเพิ่มอีก 1 วัน เนื่องในวันวิสาขบูชา และจะเปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738