ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 พฤษภาคม 2561 / 18:10:15  
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันธรรมสวนะ "ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด"
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาวันธรรมสวนะ "ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด"
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศรัทธา ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด" ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2561) เวลา 07.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะตามโครงการ "ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด" ณ วัดปงท่าข้าม ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอสูงเม่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศรัทธา วัดพงท่าข้าม ร่วมกิจกรรมในวันนี้ พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (ต้นพะยูง) เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2561

สำหรับโครงการ "ผู้ว่าปาปี้น้องหมู่เฮาเข้าวัด" จังหวัดแพร่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เพื่อสร้างสังคมให้มีศีล มีสุข มีความปรองดองสมานฉันท์ มีสามัคคี และมีสันติสุข ส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

สำหรับกิจกรรมครั้งต่อไป กำหนดจัดในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ วัดโศภนาลัย ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738