ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:51:40  
จังหวัดแพร่จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
จังหวัดแพร่จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ จัดอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแพร่อย่างยั่งยืน

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า รุ่นที่ 11 ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 “ถิ่นฟ้าสดใส เมืองแพร่ไร้หมอกควัน” ซึ่งจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ดำเนินการ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชนและทุกหน่วยงาน ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนน้อยที่สุด โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 รวม 1,056 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมผึ้งหลวง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

นายพีระ ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา จังหวัดแพร่ประสบปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเริ่มปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับสภาพอากาศแห้งและนิ่ง ฝุ่นละอองสามารถแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน ไม่สามารถแพร่กระจายออกไปได้และไม่ตกลงสู่พื้น ก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัว มีหมอกควันปกคลุม ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน ระบบนิเวศป่าไม้ รวมถึงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งในปีนี้จังหวัดแพร่ได้กำหนดช่วงวิกฤติหมอกควันไฟป่า ห้ามเผาทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 โดยตั้งเป้าลดการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และจำนวนวันที่ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน( PM 10) เกินมาตรฐานลงให้ได้มากที่สุด

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแพร่ ผลกระทบของมลพิษหมอกควันกับสุขภาพประชาชน การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ความรู้เกี่ยวกับไฟป่าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแพร่ สาขาร้องกวาง ร่วมให้ความรู้

โดยจังหวัดแพร่ตั้งเป้าหมายในการจัดอบรมเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ จำนวน 16 แห่ง จำนวน 16 รุ่น รวมประมาณ 4,857 คน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในจังหวัดแพร่และพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738