ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กุมภาพันธ์ 2561 / 13:29:13  
เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมบรรจุ "ปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ" เตรียมแจกจ่ายในวันแห่งความรัก
เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมบรรจุ "ปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ" เตรียมแจกจ่ายในวันแห่งความรัก
เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบรรจุปุ๋ยดาวเรืองมหามงคลตามรอยพ่อ ที่ได้จากการนำดอกดาวเรืองที่ใช้ประดับสถานที่ต่างๆ ในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดทำปุ๋ยหมักแจกจ่ายเกษตรกรและประชาชนในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์นี้

เช้าวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) ที่บริเวณฌาปนสถานประตูมาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำพนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันบรรจุ “ปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ” ซึ่งเป็นปุ๋ยหมักที่ได้จากการนำดอกดาวเรืองและวัสดุต่างๆ ที่เสร็จสิ้นจากใช้ประดับสถานที่ในช่วงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงในถุงพลาสติกขนาดครึ่งกิโลกรัม จำนวน 16,000 ถุง เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแพร่ได้ดำเนินการจัดทำ “ปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ” ตามนโยบายของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งได้น้อมนำหลักแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมอบหมายให้สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการได้ปุ๋ยหมักรวมทั้งสิ้นจำนวน 99 ตัน 198,000 ถุง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในจังหวัดแพร่ จำนวน 173,773 ครอบครัว ซึ่งจะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และมอบปุ๋ยดาวเรืองมหามงคล ตามรอยพ่อ ให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายต่อกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในเวลา 09.09 น. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738