ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2561 / 18:16:33  
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ 12 ปี สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ 12 ปี สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน
วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต "เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่" วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์นี้

นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ดำเนินงานโครงการเปิดพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนแพร่เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต “เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่” ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่(ภายในบริเวณสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า หรือโรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม) เพื่อบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้ แสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ผลงานของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา การแสดงผลงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การแสดงผลงานโครงการวิจัย และการแสดงผลงานระดับอุดมศึกษาในจังหวัดแพร่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตและปฏิบัติหลักสูตรฝึกอบรม การแข่งขันทักษะด้านวิชาการ ระดับอนุปริญญา และกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา

ดังนั้น วิทยาลัยชุมชนแพร่ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านวิชาการ สถาบันการศึกษาเพื่อปวงชน 12 ปี วิทยาลัยชุมชนแพร่” ตามวัน – เวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 532 191

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 158

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738