ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กุมภาพันธ์ 2561 / 09:21:26  
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับขยะให้กับคนในชุมชน ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแพร่ รายงานว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ตามแผนการปฏิบัติการจัดการขยะชุมชน ณ ชุมชนเหมืองหิตต้นธง โดยทำการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามเส้นทางภายในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคนในชุมชนได้รับทราบถึงปัญหาขยะ สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน ลด คัดแยกขยะ ซึ่งการเดินรณรงค์ถือว่าเป็นการสื่อสารโดยตรง เป็นการกระจายข่าวที่เร็วและมีประสิทธิ์ภาพอย่างมาก โดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ตามเส้นทางการเดินรณรงค์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ การบริหารจัดการขยะ ถือเป็นวาระแห่งของชาติที่รัฐบาลให้ความสนใจ โดยมีแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระยะ 5 ปี เริ่มจากกำจัดขยะมูลฝอยเก่าตกค้าง การลดการเกิดขยะโดยใช้หลัก 3Rs Reduce Reuse และ Recycle การวางมาตรการในการจัดการขยะของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738