ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 ธันวาคม 2554 / 18:14:45  
ชาวเขาเผ่าม้งแพร่ จัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ชาวเขาเผ่าม้งแพร่ จัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่
ชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดแพร่รวมกลุ่มจัดกิจกรรมขึ้นปีใหม่ เน้นการละเล่นสร้างความสนุกสนานสามัคคีในกลุ่มชาวเขาจากหลายหมู่บ้าน

ชาวเขาเผ่าม้งจาก 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านครกหนานทา ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง และบ้านแม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง และบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา หมู่ 13 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง มารวมกันที่บ้านห้วยฮ้อมพัฒนา หมู่ 13 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อจัดกิจกรรมประเพณีปีใหม่ร่วมกัน นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งชาวเขาเผ่าม้ง จะจัดปีใหม่ ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของปฏิทินม้ง ซึ่งตรงกับวันที่ 25-27 ธันวาคม 2554
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน้นการดำเนินการตามประเพณีด้วยการนำสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะไก่ หมู มาเลี้ยงผีเจ้าป่า เจ้าเขา ไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ และแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าอย่างสวยงาม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานสามัคคีเช่นการโยนลูกช่วง โยนลูกข่าง การละเล่นบนเวทีของเด็กและเยาวชนอีกด้วย

ข่าวโดย : เอนก จินดาหลวง ทีมข่าว สวท.แพร่
หน่วยงาน : สวท.แพร่

Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3736 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738