ข่าวเด่น ประจำวัน

ข่าวรอบเมืองเหนือ

ภาพกิจกรรม สปข.3

วารสารสื่อสัมพันธ์ สปข.3

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สปข.3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงปร ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือดเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษลำปาง จะรับสมัครบุคคลคัดเลือดเป็นยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 เทศบาลตำบลเสริมงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2563 จำน ดูเพิ่มเติม
5 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้ร ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อั ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วัดสิทธิวิมล (เหล่าเหนือ) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมมวยนัดพิเศษ ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 25 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สปอต โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 2563 (สวท.เชียงใหม่) ดูเพิ่มเติม
2 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.ลำพูน สปอตที่ 3 ดูเพิ่มเติม
3 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แม่ฮ่องสอน สปอตที่ 2 ดูเพิ่มเติม
4 สปอตโครงการเชื่อมั่น ปี 2563 สวท.แพร่ สปอตที่ 1 ดูเพิ่มเติม
5 สปอตโครงการพัฒนาศักยภาพคนปี63 (สปอตที่1-3) ดูเพิ่มเติม